Lean Six Sigma België

Lean Six Sigma België

Operational Excellence & continue verbetering met Lean Six Sigma Belgium

Lean Six Sigma Belgium is een team van ervaren  Master Black Belt consultants, gespecialiseerd op het vlak van project-, kwaliteits- en procesbeheer.

Onze missie is uw organisatie te helpen bij het aanleren en ontwikkelen van de principes en vaardigheden van Lean Six Sigma. Als u ervoor kiest uw eigen organisch team van YellowGreen en Black Belts uit te bouwen, zorgen wij voor een intensieve vorming en voor projecten om binnen uw organisatie te implementeren.

Samen met u volgen we stapsgewijs alle fases rond project, vorming, praktijk en certificering.

Wij begeleiden u bij de ontwikkeling, implementatie en verbetering van uw activiteiten via premium training, consultancy en coaching services. Bel nu met onze experts:  02 206 1082

Lean Six Sigma Opleidingen

1.295€ excl BTW- 2 dagen

1.590€ excl BTW- 4 dagen

3.250€ excl BTW- 7 dagen

4.450€ excl BTW- 10 dagen

Tevreden Klanten

Hoe gaan we te werk?

 • Via de principes van Lean Management tonen we hoe u verspillingen herkent en hoe u vervolgens snellere en meer reactive processen kunt realiseren.
 • We passen de principes van Six Sigma toe om de klanttevredenheid te verbeteren door op blijvende basis perfecte producten en diensten af te leveren.
 • We bereiden u voor om de principes van Lean en Six Sigma toe te passen.
 • We bereiden u voor om operationele uitmuntendheid, continue verbetering en klanttevredenheid te bereiken.
 • De vijf pijlers van onze organisatie worden gevormd door DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Voor wie is het bedoeld?

Wij werken met klanten uit de privésector, de non-profitsector en overheidsbedrijven uit zowel België als het buitenland. Wij helpen hun vaardigheden rond Lean Six Sigma te ontwikkelen en hun belangrijkste problemen inzake kwaliteits- en procesverbetering aan te pakken. Via onze consulting op maat en onze leer- en ontwikkelingsmethode integreren wij Lean Six Sigma in alle geledingen van uw organisatie. Zo heeft u de garantie dat u binnen uw organisatie tot een duurzame continue verbetering van efficiëntie, kwaliteit, medewerkers, kosten, klanttevredenheid en inkomsten komt.

Maar onze diensten gaan nog verder: we promoten de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheid. Door deze synergie verder uit te bouwen, garanderen wij dat uw medewerkers de filosofie van Lean Six Sigma volledig zullen beheersen en kunnen uitvoeren.

Waarom LEAN SIX SIGMA invoeren? Wat zijn de voordelen?

 • Hogere efficiëntie
 • Betere kwaliteit
 • Ontwikkeling van ownership en effectiviteit van de medewerkers
 • Hogere klanttevredenheid
 • Hogere inkomsten

Consultant Lean Six Sigma_mission

Doe iets wat u nog nooit hebt gedaan en maak gebruik van de buitengewone kansen die uw activiteiten u bieden.

Onze vormingen: Lean Six Sigma Yellow, Green of Black Belt

Wij bieden traininigen aan over Lean Six Sigma YellowGreen en Black Belt. Onze workshops en business case-programma’s hanteren leermethodes die focusen op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud is speciaal op maat van de deelnemers, uw organisatiecultuur en de te behalen doelstellingen gemaakt. Onze leermethodes zijn aangenaam en nodigen uit tot participatie en samenwerking via probleemoplossing, rollenspelen en projecbeheer van echte cases. Ze zijn een motiverende uitdaging en stimuleren de deelnemers om in hun vorming te investeren.

Ons individueel coachingprogramma is het beste Lean Six Sigma-pakket voor professionele ontwikkeling dat wij aanbieden. Na de vorming krijgt elke deelnemer/elk team 4 sessies van telkens 2 uur begeleiding ( meer op aanvraag). Ze krijgen gepersonaliseerde feedback als voorbereiding op de certificering of als hulp bij de implementatie van onze Lean Six Sigma-tools..

Naast 1/1 coaching is het ook mogelijk om een Lean Six Sigma-teambuilding te organiseren, waarbij managers samen met hun team werken aan problemen van verspilling en kwaliteit, om de werkvloer op die manier efficiënter te organiseren en tot betere resultaten te komen.

We bieden twee types van certificeringen:

 • Green and Black Belt-certificering op maat, gebaseerd op de vormingsvereisten van uw organisatie.
 • Internationaal erkende ASQ-certificering.

Wij willen uw leerervaring zo eenvoudig mogelijk houden en bieden u in ons pakket daarom slechts drie soorten modules aan: training, coaching & certificering. Het is aan u om te bepalen hoe u uw Lean Six Sigma-vaardigheden wilt ontwikkelen.

Bell ons op 02 206 1082

Laten we eraan beginnen: vraag meer info, een offerte of vraag onze expert om u terug te bellen.

 

Gemakkelijk te begrijpen, hands-on leermethoden maken het leuk om Lean Six Sigma te leren.

Onze trainingen en bedrijfsspellen maken gebruik van lesmethoden die gericht zijn op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud ervan is specifiek afgestemd op de trainingsdoelen en de deelnemers. Onze lesmethoden zijn zowel participatief als collaboratief, waarbij probleemoplossing, rollenspel en serious games . Ze bieden ze motiverende uitdagingen en stimuleren ze de deelnemers om te investeren in hun training.

Vragen ? Bell ons op   02 206 1082  

DMAIC PROJECT CoachinG & Consulting

Lean Six Sigma Belgium ondersteunt vandaag vele klanten bij het ontwerp en de implementatie van Lean Six Sigma strategieën met vele successen in transformatieprogramma’s: bank- en verzekeringssector, publieke sector, industrie, telecom IT-consultancy en financiën.

Onze expertise is opgebouwd rond 3 pijlers.
Na uw training kunnen wij u ondersteunen op 2 soorten van projecten:
 1. DMAIC project: projectcoaching voor 3 tot 6 maanden met een ROI van minimaal 250K €
 2. Kaizen Event: workshops van 1 tot 5 dagen om OPEX problemen op te lossen: 5S, VSM, SMED etc …

Onze Klanten

We werken samen met klanten uit de private, publieke en non-profit sector in België en in het buitenland om hun Lean Six Sigma vaardigheden te ontwikkelen, hun meest kritische kwaliteits- en procesverbeteringsvraagstukken aan te pakken. Onze aangepaste consulting-, leer- en ontwikkelingsaanpak implementeert de Lean Six Sigma-inzichten op alle niveaus van uw organisatie. Dit verzekert u van een duurzame continue verbetering van uw efficiëntie, kwaliteit, mensen, kosten, klanttevredenheid en omzetproblemen.

Onze dienstverlening gaat verder dan ons werk: we bevorderen de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie tussen ons de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheidsuitdagingen. Door de ontwikkeling van deze synergieën zorgen we ervoor dat uw mensen de Lean Six Sigma-filosofie onder de knie krijgen en dat ze die vervolgens kunnen uitvoeren.

Summary
Training & Consulting
Service Type
Training & Consulting
Provider Name
Lean Six Sigma België,
Area
Belgium
Description
Lean Six Sigma Belgium is een team van ervaren Black Belt consultants, gespecialiseerd op het vlak van project-, kwaliteits- en procesbeheer.

Geef een reactie

Scroll to Top