DMAIC Tools

DMAIC tools

Lean Six Sigma Belgium_DMAIC

Via de filosofische benadering worden werk en processen gedefinieerd, gemeten, geanalyseerd, verbeterd en gecontroleerd. Deze erkende aanpak, bekend als DMAIC, bepaalt de stappen die een Six Sigma-projectuitvoerder moet nemen om naar continue verbetering te streven. De DMAIC-aanpak is ingedeeld in de volgende stappen:

Voor elke stap zijn er twee tools.

Definieer: herken de onderliggende oorzaak waarom de klantevredenheid daalt (Fishbone diagram, 5 why’s, VOC,…)

Meet: verzamel gegevens van de doelprocessen (Balanced scorecard,…)

Analyseer: analyseer de doelprocessen met de bijbehorende gegevens als bewijs van hoe processen verlopen (ANOVA, Multiple Linear Regression,…)

Verbeter: gebruik de data om het doelproces te verbeteren (Kaizen, PDCA,…)

Controleer: controleer het systeem –proces samples – om de verbeteringen duurzaam te maken (5S, Kanban, Total Productive Maintenance, PDCA,…)

Leave a Reply

Scroll naar boven