Lean Management Opleiding

Probleemoplossing van activiteitenstromen ​

Leer hoe je een probleem bestudeert en voor eens en altijd oplost.

 Een interactieve 2 dagen Lean Management opleiding waarin u ontdekt hoe Lean Management leidt tot procesoptimalisatie en eliminatie van verspillingen.

Doelstelling van de vorming:

 • Via de principes van Lean Management verspillingen herkennen en zo snellere en meer reactieve processen realiseren.
 • U voorbereiden om operationele uitmuntendheid, procesbeheer, continue verbetering en klanttevredenheid te bereiken.

Na afloop van deze Lean Six Sigma Yellow Belt Training kunt u als effectief  Yellow Belt:

 • Lean en de principes van Six Sigma begrijpen
 • Leanprojecten ondersteunen, die gericht zijn op verspillingsreductie, procesverbetering, operationele uitmuntendheid en continue verbetering
 • Werken in of samen met een Lean Management team.
 • Informatie aan Black Belts laten doorstromen.

Prijs

Prijs:  1.295€ exl btw –  2 dagen

Vragen ? Bel ons op 02 206 1082

Data

 

 • 15 & 16 juni – Mechelen
 • 17 & 18 augustus – Mechelen
 • 24 & 25 september – Mechelen
 • 16 & 17 november- Mechelen

Tevreden klanten

 Lean Management Training Objectiven

Naa het einde van de 2 dagen kunt u het certificeringsexamen afleggen en optreden als gecertificeerd Lean Management lid. 

Doelstellingen van de Lean Management training. Leer

 • Leer hoe u de bedrijfsstroom kunt verbeteren in de Kaizen event modus
 • Leer verspilling te elimineren, stroomlijnen van operations en storingen te voorkomen.
 • Leer hoe een proces kan verbeteren ten voordele van alle belanghebbenden (klant, werknemer, eigenaar).
 • Begrijp de filosofie, principes en de gereedschappen van Lean Management.

Lean Management Programma


Dag 1 and 2 – Lean Management module

 • Gescchiedenis en positionering van Lean Six Sigma
 • DMAIC en Kaizen Event method
 • Process capability: cycle time en Takt time
 • Work in process, stocks, waiting time and Little’s law
 • Value Stream Map (VSM)
 • Load chart
 • Analyse van toegevoegde waarde en eliminatie van verspillingen
 • Process Cycle Efficiency en Overal Process Efficiency
 • First Pass Yield en Rolled Throughput Yield
 • Theory of constraints en line balancing
 • Continuous flow
 • Pull flow en kanban
 • Visual management, poka-yoke, 5S
 • SMED
 • Heijunka, dynamic capacity adjustment en standardization
 • Maximum Work in process (WIPmax)
 • Kata en Short Interval Control
 • Toyota Way
 • Complex flow analysis en process mining
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • Voortgezette operationele optimalisatie (zelfstudie of 1 extra opleidingsdag)
 • Capacity management in the presence of variability
 • Inventory optimization and sizing of kanban systems

De groep experimenteert in de klas met de Lean verbetermethodologie (Kaizen Event) via een rollenspel dat een end-to-end bedrijfsproces simuleert (ontvangst van bestellingen, verwerking, facturering, verzending).

 

Ons aanbod

Ons aanbod omvat een vorming van 2 dagen voor dienstverlening tegen 1295€ (excl. btw) om u voor te bereiden op het examen Lean Management. De vorming omvat een handboek, leesmateriaal, examen, certificering, dranken en lichte lunch. (De vormingsdata vindt u onderaan.)

De leermethodes en bedrijfsspelen die we hanteren bij onze vorming zijn gericht op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud is op maat van de deelnemers en de te behalen doelstellingen gemaakt. Onze leermethodes nodigen uit tot participatie en samenwerking via probleemoplossing, rollenspelen en ernstige spelen. Ze zijn een motiverende uitdaging en stimuleren de deelnemers om in hun vorming te investeren.

Doelgroep

 • Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Mensen uit diverse operationele functies (kwaliteit, logistiek, financiën, productie, engineering, …).
 • Mensen met ervaring of interesse in Lean, Six Sigma, operationele uitmuntendheid, procesbeheer en continue verbetering.
 • Managers, projectleiders en innovatoren
 • Groepen van 5 tot 12 deelnemers.

Wie zijn onze klanten?

Wij werken met klanten uit de privésector, de non-profitsector en overheidsbedrijven uit zowel België als het buitenland. Wij helpen hun vaardigheden rond Lean Six Sigma te ontwikkelen en hun belangrijkste problemen inzake kwaliteits- en procesverbetering aan te pakken. Via onze consulting op maat en onze leer- en ontwikkelingsmethode implementeren wij Lean Six Sigma in alle geledingen van uw organisatie. Zo heeft u de garantie dat u binnen uw organisatie tot een duurzame continue verbetering van efficiëntie, kwaliteit, medewerkers, kosten, klanttevredenheid en inkomsten komt.

Maar onze diensten gaan nog verder: we promoten de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheid. Door deze synergie verder uit te bouwen, garanderen wij dat uw medewerkers de filosofie van Lean Six Sigma volledig zullen beheersen en kunnen uitvoeren.

Laten we eraan beginnen: vraag meer info, een offerte of vraag onze expert om u terug te bellen.

Bel nu met een van onze experts:  02 206 1082

Scroll to Top