Lean Six Sigma Yellow Belt Opleiding & Certificaat

Lean Six Sigma Yellow Belt Opleiding

Een interactieve workshop waarin u ontdekt hoe Lean Management leidt tot procesoptimalisatie en eliminatie van verspillingen, en hoe Six Sigma-projecten samenhangen met kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid.

 Doelstelling van de vorming:

 • Via de principes van Lean Management verspillingen herkennen en zo snellere en meer responsieve processen realiseren.
 • De principes van Six Sigma toepassen om de klanttevredenheid te verhogen door op blijvende basis kwaliteit af te leveren.
 • U voorbereiden om operationale uitmuntendheid, procesbeheer, continue verbetering en klanttevredenheid te bereiken.

Korte uitleg bij onze Lean Six Sigma Yellow Belt Training

In de Lean Six Sigma Yellow Belt Training leert u via een doelgerichte cursus en het examen wat u, als effectief teamlid of consultant, moet kunnen wanneer u een Certified Yellow Belt bent:

 • Lean en de principes van Six Sigma begrijpen
 • Leanprojecten ondersteunen, die gericht zijn op verspillingsreductie, procesverbetering, operationele uitmuntendheid en continue verbetering
 • Six Sigma-projecten ondersteunen om de kwaliteit en de klanttevredenheid te verhogen.
 • Opvolging van de DMAIC-cirkel: Define, Measure, Analyze, Improve & Control
 • Werken in of samen met een Lean Six Sigma-team.
 • Informatie aan Black Belts laten doorstromen.

 

Questions ? Call us at 02 206 1082

DATA & Prijs

Prijs:  1.590€ exl btw –  3 dagen

Data : 

 • 4, 5 & 6 Dec 2019 – Brussels (Montgomery)– 3 places left
 • 12, 13, 16 March, – 2020 Brussels
 • 14, 15, 18 May, – 2020 Brussels

Erkenningen: jaa

Subsidies: Brussels & Wallonië

Welk deel van Lean Six Sigma maakt deel uit van een Yellow Belt-probleemgebied?

Door toepassing van het DMAIC-letterwoord bij de implementatie van eender welk Lean Six Sigma-project zijn Yellow Belts voornamelijke gefocust op het definiëren, meten en controleren. Het zware hijswerk en de meer technische onderdelen worden aan Black Belts en hun Masters overgelaten.

DMAIC

Een Lean Six Sigma Yellow Belt-certificering leert u verspilling te herkennen om zo te komen tot snellere en meer responsieve processen. Het is ook de eerste stap om een werkcultuur van continue verbetering en operationele uitmuntendheid te ontwikkelen. Het helpt u om:

 • efficiëntie te verhogen
 • kwaliteit te verbeteren
 • ownership en effectiviteit van medewerkers te ontwikkelen
 • kosten te verminderen
 • klanttevredenheid te verhogen
 • inkomsten te verhogen

Dankzij deze workshop kunnen leidinggevenden gepaste tools voor probleemoplossing gebruiken om de uitzonderlijke kansen in hun dagelijkse activiteiten te definiëren. .

Een Yellow Belt moet ook in staat zijn een reeks metingen aan te leveren, die leidinggevenden en het hele bedrijf kunnen gebruiken om succes en verbetering te meten.Het Six Sigma-deel gaat over cijfers en harde data – het is dus uw taak om te bepalen hoe u efficiënt kan meedelen of uw wijzigingen werken.

Het controleaspect bij de expertise van een Yellow Belt omvat het kunnen overwinnen van obstakels en moeilijkheden wanneer de Black Belts naar een ander project zijn overgegaan. Dat betekent dat u zich op problemen en processen moet blijven concentreren en de klanttevredenheid moet verbeteren door op blijvende basis kosteneffectieve producten en diensten af te leveren.

Als Yellow Belt moet u, in nauwe samenwerking met de Black Belt, ook weerstand elimineren, samenwerking vergemakkelijken en bepalen welke producten, diensten of processen aangepakt moeten worden om met de omvorming van uw bedrijf te starten.

Lean Management (bedrijfsspel) – 3 dagen

Begint met een korte uitleg over de principes van Lean en TPS (Toyota Production System) en toont u de oosterse zienswijze op procesverbetering. Beide dagen richten zich op een Lego Serious Play Production Plant Business Game, waarin u begrippen leert kennen zoals waardestroomanalyse. In dit deel leert u meer over waardebehoud door de focus te leggen op het wegnemen van hulpbronnen of activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden (verspilling) en over een reeks technieken en instrumenten voor procesverbetering.

Ons aanbod

Ons aanbod omvat een vorming van 3 dagen voor dienstverlening tegen 1590€ (excl. btw) om u voor te bereiden op het examen Lean Six Sigma Yellow Belt. De vorming omvat een handboek, leesmateriaal, examen, certificering, dranken en lichte lunch. (De vormingsdata vindt u onderaan.)

De leermethodes en bedrijfsspelen die we hanteren bij onze vorming zijn gericht op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud is op maat van de deelnemers en de te behalen doelstellingen gemaakt. Onze leermethodes nodigen uit tot participatie en samenwerking via probleemoplossing, rollenspelen en ernstige spelen. Ze zijn een motiverende uitdaging en stimuleren de deelnemers om in hun vorming te investeren.

Doelgroep

 • Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Mensen uit diverse operationele functies (kwaliteit, logistiek, financiën, productie, engineering, …).
 • Mensen met ervaring of interesse in Lean, Six Sigma, operationele uitmuntendheid, procesbeheer en continue verbetering.
 • Managers, projectleiders en innovatoren
 • Groepen van 5 tot 12 deelnemers.

Wie zijn onze klanten?

Wij werken met klanten uit de privésector, de non-profitsector en overheidsbedrijven uit zowel België als het buitenland. Wij helpen hun vaardigheden rond Lean Six Sigma te ontwikkelen en hun belangrijkste problemen inzake kwaliteits- en procesverbetering aan te pakken. Via onze consulting op maat en onze leer- en ontwikkelingsmethode implementeren wij Lean Six Sigma in alle geledingen van uw organisatie. Zo heeft u de garantie dat u binnen uw organisatie tot een duurzame continue verbetering van efficiëntie, kwaliteit, medewerkers, kosten, klanttevredenheid en inkomsten komt.

Maar onze diensten gaan nog verder: we promoten de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheid. Door deze synergie verder uit te bouwen, garanderen wij dat uw medewerkers de filosofie van Lean Six Sigma volledig zullen beheersen en kunnen uitvoeren.

Laten we eraan beginnen: vraag meer info, een offerte of vraag onze expert om u terug te bellen.

Bel nu met een van onze experts:  02 206 1082

Training Satisfaction
product image
Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Organisation
Lean Six Sigma Belgium
Training Name
Lean Six Sigma Yellow Belt Certificaat
Price
EUR 1590
Training Availability
Available in Stock

Leave a Reply

Scroll to Top