Lean Six Sigma Yellow Belt Opleiding & Certificaat

Lean Six Sigma Yellow Belt Opleiding

Probleemoplossing van activiteitenstromen, Oplossen van eenvoudige statistische kwaliteitsproblemen & Inzetten en uitrol van Lean Six Sigma

Leer hoe je een probleem bestudeert en voor eens en altijd oplost.

 Een interactieve 4 dagen Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding waarin u ontdekt hoe Lean Management leidt tot procesoptimalisatie en eliminatie van verspillingen, en hoe Six Sigma-projecten samenhangen met kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid.

Doelstelling van de vorming:

 • Via de principes van Lean Management verspillingen herkennen en zo snellere en meer reactieve processen realiseren.
 • De principes van Six Sigma toepassen om de klanttevredenheid te verhogen door op blijvende basis kwaliteit af te leveren.
 • U voorbereiden om operationele uitmuntendheid, procesbeheer, continue verbetering en klanttevredenheid te bereiken.

Na afloop van deze Lean Six Sigma Yellow Belt Training kunt u als effectief  Yellow Belt:

 • Lean en de principes van Six Sigma begrijpen
 • Leanprojecten ondersteunen, die gericht zijn op verspillingsreductie, procesverbetering, operationele uitmuntendheid en continue verbetering
 • Six Sigma-projecten ondersteunen om de kwaliteit en de klanttevredenheid te verhogen.
 • Opvolging van de DMAIC-cirkel: Define, Measure, Analyze, Improve & Control
 • Werken in of samen met een Lean Six Sigma-team.
 • Informatie aan Black Belts laten doorstromen.

Prijs

Prijs:  1.590€ exl btw –  4 dagen

Vragen ? Bel ons op 02 206 1082

Data

Visio – videoconference (distance learning)*: 

 • 22, 23, 25, 26 February
 • 6, 7, 17 &18 May 
 • 18, 19, 22, 23 November

Brussels*: 

  • 8, 9, 15 & 16 March
  • 4, 5, 6 & 7 October

*session in english 

Tevreden klanten

 Lean Six Sigma Yellow Belt Training Objectiven

Naa het einde van de 4 dagen kunt u het certificeringsexamen afleggen en optreden als gecertificeerd Lean Six Sigma Yellow Belt lid. 

Doelstellingen van de Lean Six Sigma Yellow Belt training. Leer

 • Leer hoe u de bedrijfsstroom kunt verbeteren in de Kaizen event modus
 • Leer verspilling te elimineren, stroomlijnen van operations en storingen te voorkomen.
 • Leer hoe een proces kan verbeteren ten voordele van alle belanghebbenden (klant, werknemer, eigenaar).
 • Begrijp de filosofie, principes en de gereedschappen van Lean Management.
 • Leer hoe je een Lean Six Sigma programma kunt opzetten
 • Leer hoe u het op te lossen probleem en de verbeterdoelstelling van het project kunt identificeren en definiëren.
 • Leer hoe u eenvoudige en kwalitatieve (statistische) problemen wetenschappelijk en duurzaam kunt oplossen.

Lean Six Sigma Yellow Belt Programma

Welk deel van Lean Six Sigma maakt deel uit van een Yellow Belt-probleemgebied?

Door toepassing van het DMAIC bij de implementatie van eender welk Lean Six Sigma-project zijn Yellow Belts voornamelijk gefocust op het definiëren, meten en controleren. Het zware werk en de meer technische onderdelen worden aan Black Belts en hun Masters overgelaten.

DMAIC

Een Lean Six Sigma Yellow Belt-certificering leert u verspillingen te herkennen om zo te komen tot snellere en meer reactive processen. Het is ook de eerste stap om een werkcultuur van continue verbetering en operationele uitmuntendheid te ontwikkelen. Het helpt u om:

 • efficiëntie te verhogen
 • kwaliteit te verbeteren
 • ownership en effectiviteit van medewerkers te ontwikkelen
 • kosten te verminderen
 • klanttevredenheid te verhogen
 • inkomsten te verhogen

Dankzij deze workshop kunnen leidinggevenden gepaste tools voor probleemoplossing gebruiken om de uitzonderlijke kansen in hun dagelijkse activiteiten te definiëren. .

Een Yellow Belt moet ook in staat zijn een reeks metingen aan te leveren, die leidinggevenden en het hele bedrijf kunnen gebruiken om succes en verbetering te meten.Het Six Sigma-deel gaat over cijfers en harde data – het is dus uw taak om te bepalen hoe u efficiënt kan aantonen dat de wijzigingen werken.

Het controleaspect bij de expertise van een Yellow Belt omvat het kunnen overwinnen van obstakels en moeilijkheden wanneer de Black Belts naar een ander project zijn overgegaan. Dat betekent dat u zich op problemen en processen moet blijven concentreren en de klanttevredenheid moet verbeteren door op blijvende basis kosteneffectieve producten en diensten af te leveren.

Als Yellow Belt moet u, in nauwe samenwerking met de Black Belt, ook weerstand elimineren, samenwerking vergemakkelijken en bepalen welke producten, diensten of processen aangepakt moeten worden om met de omvorming van uw bedrijf te starten.

 

Dagen

Modules


3-4

Six Sigma Yellow Belt

Oplossen van eenvoudige statistische kwaliteitsproblemen

Inzetten en uitrol van Lean Six Sigma

1-2

Lean Management

Probleemoplossing van activiteitenstromen

Dag 1 and 2 – Lean Management module

 • Gescchiedenis en positionering van Lean Six Sigma
 • DMAIC en Kaizen Event method
 • Process capability: cycle time en Takt time
 • Work in process, stocks, waiting time and Little’s law
 • Value Stream Map (VSM)
 • Load chart
 • Analyse van toegevoegde waarde en eliminatie van verspillingen
 • Process Cycle Efficiency en Overal Process Efficiency
 • First Pass Yield en Rolled Throughput Yield
 • Theory of constraints en line balancing
 • Continuous flow
 • Pull flow en kanban
 • Visual management, poka-yoke, 5S
 • SMED
 • Heijunka, dynamic capacity adjustment en standardization
 • Maximum Work in process (WIPmax)
 • Kata en Short Interval Control
 • Toyota Way
 • Complex flow analysis en process mining
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • Voortgezette operationele optimalisatie (zelfstudie of 1 extra opleidingsdag)
 • Capacity management in the presence of variability
 • Inventory optimization and sizing of kanban systems

De groep experimenteert in de klas met de Lean verbetermethodologie (Kaizen Event) via een rollenspel dat een end-to-end bedrijfsproces simuleert (ontvangst van bestellingen, verwerking, facturering, verzending).

Dag 3 4- Six Sigma Yellow Belt module

 • Geschiedenis en positionering van Lean Six Sigma
 • Gebruik van Lean Six Sigma (studie van het LSSx.0TM boek)
  • Algemeen bestuur
  • Procesbeheersysteem
  • Ambitie en roadmap
  • Lean Six Sigma organisatie
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Projectselectie en opvolging
  • Verwachte voordelen
 • Typologie van DMAIC problemen en projecten (studie van het LSSx.0TM handboek).
 • Define:
  • Project launch
  • SIPOC
  • The 3 voices
  • Critical To Satisfaction
  • Kano model
  • Probleemdefinitie, project objectief en opportuniteit
  • Project Charter v1
 • MAIC method of solving simple statistical problems
 • Measure:
  • Problem metric
  • Measurement plan
  • Measurement system validation : precision and accuracy (agreement analysis)
  • Defective rate
  • Project Charter v2
 • Analysis:
  • Pareto-analyse
  • Five Why’s
  • Project Charter v3
 • Improve:
  • Zoeken en selecteren van de oplossing
  • Business Case
  • Implementatie van de oplossing
  • Validatie van de verbetering
 • Control:
  • Dashboard for monitoring the performance of the process
  • Response plan
 • Critical study of a case of DMAIC project

Ons aanbod

Ons aanbod omvat een vorming van 4 dagen voor dienstverlening tegen 1590€ (excl. btw) om u voor te bereiden op het examen Lean Six Sigma Yellow Belt. De vorming omvat een handboek, leesmateriaal, examen, certificering, dranken en lichte lunch. (De vormingsdata vindt u onderaan.)

De leermethodes en bedrijfsspelen die we hanteren bij onze vorming zijn gericht op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud is op maat van de deelnemers en de te behalen doelstellingen gemaakt. Onze leermethodes nodigen uit tot participatie en samenwerking via probleemoplossing, rollenspelen en ernstige spelen. Ze zijn een motiverende uitdaging en stimuleren de deelnemers om in hun vorming te investeren.

Doelgroep

 • Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Mensen uit diverse operationele functies (kwaliteit, logistiek, financiën, productie, engineering, …).
 • Mensen met ervaring of interesse in Lean, Six Sigma, operationele uitmuntendheid, procesbeheer en continue verbetering.
 • Managers, projectleiders en innovatoren
 • Groepen van 5 tot 12 deelnemers.

Wie zijn onze klanten?

Wij werken met klanten uit de privésector, de non-profitsector en overheidsbedrijven uit zowel België als het buitenland. Wij helpen hun vaardigheden rond Lean Six Sigma te ontwikkelen en hun belangrijkste problemen inzake kwaliteits- en procesverbetering aan te pakken. Via onze consulting op maat en onze leer- en ontwikkelingsmethode implementeren wij Lean Six Sigma in alle geledingen van uw organisatie. Zo heeft u de garantie dat u binnen uw organisatie tot een duurzame continue verbetering van efficiëntie, kwaliteit, medewerkers, kosten, klanttevredenheid en inkomsten komt.

Maar onze diensten gaan nog verder: we promoten de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheid. Door deze synergie verder uit te bouwen, garanderen wij dat uw medewerkers de filosofie van Lean Six Sigma volledig zullen beheersen en kunnen uitvoeren.

Laten we eraan beginnen: vraag meer info, een offerte of vraag onze expert om u terug te bellen.

Bel nu met een van onze experts:  02 206 1082

Training Satisfaction
product image
Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Organisation
Lean Six Sigma Belgium
Training Name
Lean Six Sigma Yellow Belt Certificaat
Price
EUR 1590
Training Availability
Available in Stock

Geef een reactie

Scroll to Top