Lean Six Sigma Black Belt Opleiding

Lean Six Sigma Black Belt training en certificering 

Oplossen van complexe kwalteitsproblemen - Alpha level

Leer hoe je een probleem bestudeert en voor eens en altijd oplost.

Gedurende deze 10 dagen interactieve Lean Six Sigma Black Belt* training leert u hoe Lean Management leidt tot procesoptimalisatie en eliminatie van verspillingen, en hoe Six Sigma-projecten samenhangen met kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid. Na deze training bent u in staat om lean six sigma projecten te ondersteunen, die gericht zijn op verspillingsreductie, procesverbetering, operational excellence en continue verbetering

 Doelstelling van de training:

 • Via de principes van Lean Management verspillingen herkennen en zo snellere en meer reactive processen realiseren.
 • De principes van Six Sigma toepassen om de klanttevredenheid te verhogen door op blijvende basis kwaliteit af te leveren.
 • U voorbereiden om operational excellence, procesbeheer, continue verbetering en klanttevredenheid te bereiken.

Context: 

 • Toepassen en uitrollen van Lean Six Sigma
 • Behoefte om zuinig om te gaan met middelen en een vlotte bedrijfsvoering
 • Eenvoudige operationele en kwaliteitsproblemen
 • Complexe problemen met kwaliteit van producten of diensten
 • Tweede niveau van complexe statistische probleemoplossing

Na afloop van deze Lean Six Sigma Black Belt Training kunt u als effectief  Green Belt:

 • Lean en de principes van Six Sigma begrijpen
 • Lean projecten ondersteunen, die gericht zijn op verspillingsreductie, procesverbetering, operational excellence en continue verbetering
 • Six Sigma-projecten ondersteunen om de kwaliteit en de klanttevredenheid te verhogen.
 • Opvolging van de DMAIC-cirkel: Define, Measure, Analyze, Improve & Control
 • Uw collega’s mobiliseren oom met een Lean Six Sigma-team te werken.

*Dit programma van 10 dagen wordt beloond door het examen en een officieel Lean Six Sigma Black Belt certificaat.

Data & Prijs

Prijs: 

 • 4.450€ exl btw Lean Six Sigma Black Belt  –  10 dagen
 • 3.790€ exl btw Six Sigma Black Belt  –  8 dagen

Data:

 • 15, 16, 22, 23 juni, 21, 24, 25, 26, 27, 28 augustus – Mechelen
 • 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 augustus- Mechelen
 • 24, 25 september ,1, 2, 14, 15, 16 oktober, 14, 15, 16 december – Mechelen
 • 16, 17, 23, 24 november ,7, 8, 9, 14, 15, 16 december – Mechelen

Tevreden Klanten

Vragen? Bell ons 02 206 1082

Lean Six Sigma Black Belt Opleiding Objectiven

Naa het einde van de 10 dagen kunt u het certificeringsexamen afleggen en optreden als gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt lid. 

Vragen? Bell ons 02 206 1082

Doelstellingen van de Lean Six Sigma Black Belt training. Leer

 • Leer hoe u de bedrijfsstroom kunt verbeteren in de Kaizen event modus
 • Leer verspilling te elimineren, stroomlijnen van operations en storingen te voorkomen.
 • Leer hoe een proces kan verbeteren ten voordele van alle belanghebbenden (klant, werknemer, eigenaar).
 • Begrijp de filosofie, principes en de gereedschappen van Lean Management.
 • Leer hoe je een Lean Six Sigma programma kunt opzetten
 • Leer hoe u het op te lossen probleem en de verbeterdoelstelling van het project kunt identificeren en definiëren
 • Leer hoe u eenvoudige en kwalitatieve (statistische) problemen wetenschappelijk en duurzaam kunt oplossen.
 • Leer hoe u complexe statistische problemen duurzaam en wetenschappelijk kunt oplossen, inclusief het verminderen van de variabiliteit in de kwaliteitskenmerken van producten en diensten.
 • Leer om productie- en serviceprocessen statistisch te controleren en een continue kwaliteitsverbetering te stimuleren
 • Leer hoe een eerste niveau van operationele performance te behalen (sigma <4)

Lean Six Sigma Black Belt Programma Beschrijving

Lean Six Sigma Black Belt Opleiding programma

Dit Green Belt certificaat is een gestructureerde en gedisciplineerde managementmethode, gebaseerd op kwaliteit en procesverbetering. We tonen u een methode waarmee het risico wordt verminderd dat niet aan de vraag van de klant wordt voldaan, dit door op blijvende basis perfecte producten en diensten aan te bieden. De vorming is gericht op alle processen verbonden aan de complexiteit van de organisatie en het proces van internalisatie.

Deze vorming bestaat uit 2 delen. Het onderdeel ‘lean management’ (2 dagen) gaat over waardebehoud en is gericht op het wegnemen van hulpmiddelen of activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden (verspilling). Het deel ‘Six Sigma’ (5 dagen) bestaat uit een reeks technieken en instrumenten voor procesverbetering.

Dagen

Modules

 

8-10

Six Sigma Black Belt

Oplossen van complexe kwalteitsproblemen – Alpha level

5-7

Six Sigma Green Belt

Oplossen van complexe kwalteitsproblemen – basis niveau

3-4

Six Sigma Yellow Belt

Oplossen van eenvoudige statistische kwaliteitsproblemen

Inzetten en uitrol van Lean Six Sigma

1-2

Lean Management

Probleemoplossing van activiteitenstromen

Lean Management (bedrijfsspel) – 2 dagen

Begint met een korte uitleg over de principes van Lean en TPS (Toyota Production System) en toont u de oosterse zienswijze op procesverbetering. Beide dagen richten zich op een Lego Serious Play Production Plant Business Game, waarin u begrippen leert kennen zoals waardestroomanalyse. In dit deel leert u meer over waardebehoud door de focus te leggen op het wegnemen van hulpbronnen of activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden (verspilling) en over een reeks technieken en instrumenten voor procesverbetering.

Dag 1 & 2 – Lean Management module

 • Gescchiedenis en positionering van Lean Six Sigma
 • DMAIC en Kaizen Event method
 • Process capability: cycle time en Takt time
 • Work in process, stocks, waiting time and Little’s law
 • Value Stream Map (VSM)
 • Load chart
 • Analyse van toegevoegde waarde en eliminatie van verspillingen
 • Process Cycle Efficiency en Overal Process Efficiency
 • First Pass Yield en Rolled Throughput Yield
 • Theory of constraints en line balancing
 • Continuous flow
 • Pull flow en kanban
 • Visual management, poka-yoke, 5S
 • SMED
 • Heijunka, dynamic capacity adjustment en standardization
 • Maximum Work in process (WIPmax)
 • Kata en Short Interval Control
 • Toyota Way
 • Complex flow analysis en process mining
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • Voortgezette operationele optimalisatie (zelfstudie of 1 extra opleidingsdag)
  • Capacity management in the presence of variability
  • Inventory optimization and sizing of kanban systems

De groep experimenteert in de klas met de Lean verbetermethodologie (Kaizen Event) via een rollenspel dat een end-to-end bedrijfsproces simuleert (ontvangst van bestellingen, verwerking, facturering, verzending).

Six Sigma en de organisatie – 8 dagen

In dit deel over Six Sigma leert u over het streefdoel dat erin bestaat het risico te verminderen dat niet aan de vraag van de klant wordt voldaan, door blijvend perfecte producten en diensten aan te bieden

Alle organisaties staan tegenover de uitdaging winstgevend te zijn om zaken te kunnen blijven doen. Hoe dit aanpakken? Tijdens dit deel leert u meer over de belangrijkste concepten en het onderliggende Six Sigma-model, zodat u weet hoe Six Sigma werkt en wat de voordelen zijn.

 • Presentatie en sleutelconcepten (waarde, 5S, theory of constraints, DFSS, QFD, DFMEA, PFMEA,…)
 • DMAIC-model (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

Dag 3 & 4- Six Sigma Yellow Belt module

 • Geschiedenis en positionering van Lean Six Sigma
 • Gebruik van Lean Six Sigma (studie van het LSSx.0TM boek)
  • Algemeen bestuur
  • Procesbeheersysteem
  • Ambitie en roadmap
  • Lean Six Sigma organisatie
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Projectselectie en opvolging
  • Verwachte voordelen
 • Typologie van DMAIC problemen en projecten (studie van het LSSx.0TM handboek).
 • Define:
  • Project launch
  • SIPOC
  • The 3 voices
  • Critical To Satisfaction
  • Kano model
  • Probleemdefinitie, project objectief en opportuniteit
  • Project Charter v1
 • MAIC method of solving simple statistical problems
 • Measure:
  • Problem metric
  • Measurement plan
  • Measurement system validation : precision and accuracy (agreement analysis)
  • Defective rate
  • Project Charter v2
 • Analysis:
  • Pareto-analyse
  • Five Why’s
  • Project Charter v3
 • Improve:
  • Zoeken en selecteren van de oplossing
  • Business Case
  • Implementatie van de oplossing
  • Validatie van de verbetering
 • Control:
  • Dashboard for monitoring the performance of the process
  • Response plan
 • Critical study of a case of DMAIC project

Dag 5 tot 7 – Six Sigma Green Belt module

 • MAIC method of solving complex statistical problems
 • Measure
  • Basis statistiek en data-typen
  • Project Y en defect definitie
  • Meetplan
  • Measurement system validation: gage R&R and linearity and bias study
  • Sampling and data validation
  • Analysis of the Voice of the Process
  • Process capability
  • Project Charter v2
 • Analysis
  • Analysis process of Y = f (X’s)
  • Ishikawa diagram
  • Inleiding tot inferentiële statistiek (notie van betrouwbaarheidsinterval)
  • Bestuderen van de invloed op variatie, central tendency, proporties en studie van covariantie: contingency tables, grafische analyse (boxplots, scatterplots), correlatiecoëfficient en analyse van betrouwbaarheidsintervallen.
  • Hypothese testen en regressie analyse (studie van het lesmateriaal)
   • – Inleiding tot hypothese testen
   • – Normaliteitstest
   • – Studie van de invloed op variatie (test for equal variance)
   • – Studie van de invloed op central tendency (anova test, mood’s median test)
   • – Pearson correlation test, simple linear regression analysis
   • – Chi-2 association test
   • – Project Charter v3
 • Improve
  • Statistisch validatie van de verbetering
 • Control:
  • Statistical process control
  • I-MR, Xbar-R, Xbar-S, P and NP, U and C control charts
  • Response plan
 • Critical analysis of case studies of DMAIC projects

Serious game: In-class experimentation of the method on a service level improvement case (paper flying machines).

Dag 8 tot 10 – Six Sigma Black Belt module

 • Meetsysteemanalyse
  • Attribute agreement analysis : Kappa test and Kendall’s test
  • Gage R&R : ANOVA method and measurement system resolution
  • Linearity (regression method) and bias test
 • Hypothese testen en regressie analyse – Deel 1
  • Inleiding tot hypothese testen
  • Normaliteitstest
  • Studie van de invloed op variatie (test for equal variance)
  • Studie van de invloed op central tendency (anova test, mood’s median test)
  • Pearson correlation test, simple linear regression analysis
  • Chi-2 association test
 • Hypothese testen en regressie analyse – Deel 2 (studie van het handboek)
  • Power and sample size
  • 2-sample t test, Mann-Whitney test
  • 2 variances test, Friedman’s test
  • 2 proportions test
  • 1-sample t test, 1 sample Sign test
  • 1-standard deviation test
  • 1 proportion test
  • Logistic regression
  • Multiple and general regression
 • Design of Experiments (DoE)
  • 2-levels factorial designs
  • Résolution of factorial design
  • Number of replications
  • Execution of the experiments
  • Analysis of the main and interaction effects
  • Pareto of the effects
  • Response surface
  • Response optimizer
 • Statistical Process Control (studie van het studiemateriaal)
  • Effectiveness of a control chart
  • Time-weighted charts

Serious game:

 • Klassikaal experiment over service level verbetering (met papieren vliegtuigen)
 • Klassikaal design of experiments voor het optimaliseren van de geometrie van papieren vliegtuigen
 • Bepalen van de capability (vermogen) van een productie proces (schroeven)
 • Bepalen van de capability (vermogen) van een printing proces

Gebruik van Minitab 19 software.

Lean Six Sigma Black Belt Exam

Praktijkcertificatie (optioneel):

Praktische certificering wordt afgegeven op basis van een praktisch casus (Black Belt DMAIC project) uitgevoerd in een bedrijf, begeleid en geëvalueerd door een coach (LSSB of intern in het bedrijf) en verdedigd door de kandidaat voor een jury.

Praktische informatie

Ons aanbod omvat een vorming van 10 dagen voor dienstverlening tegen 4450€ (excl. btw) om u voor te bereiden op het examen Lean Six Sigma Black Belt. De vorming omvat een handboek, lesmateriaal, examen, certificering, dranken en lichte lunch. (De vormingsdata vindt u onderaan.)

De leermethodes en bedrijfsspelen die we hanteren bij onze vorming zijn gericht op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud is op maat van de deelnemers en de te behalen doelstellingen gemaakt. Onze leermethodes nodigen uit tot participatie en samenwerking via probleemoplossing, rollenspelen en ernstige spelen. Ze zijn een motiverende uitdaging en stimuleren de deelnemers om in hun vorming te investeren.

 • Future Black Belts, Master Black Belts Toekomstige Black Belt …
 • Operational improvement project managers
 • Quality managers Kwaliteitsmanagers
 • Quality engineers Kwaliteitsingenieurs
 • Research & Development engineers Onderzoeks- & ontwikkelingsingenieurs
 • Alle sectoren (industrie en dienstverlening)

Wie zijn onze klanten?

Wij werken met klanten uit de privésector, de non-profitsector en overheidsbedrijven uit zowel België als het buitenland. Wij helpen hun vaardigheden rond Lean Six Sigma te ontwikkelen en hun belangrijkste problemen inzake kwaliteits- en procesverbetering aan te pakken. Via onze consulting op maat en onze leer- en ontwikkelingsmethode implementeren wij Lean Six Sigma in alle geledingen van uw organisatie. Zo heeft u de garantie dat u binnen uw organisatie tot een duurzame continue verbetering van efficiëntie, kwaliteit, medewerkers, kosten, klanttevredenheid en inkomsten komt.

Maar onze diensten gaan nog verder: we promoten de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheid. Door deze synergie verder uit te bouwen, garanderen wij dat uw medewerkers de filosofie van Lean Six Sigma volledig zullen beheersen en kunnen uitvoeren.

Volgende sessies

Lean Six Sigma Black Belt : 10 dagen – 4.450€ excl btw

 • 15, 16, 22, 23 juni, 21, 24, 25, 26, 27, 28 augustus – Mechelen
 • 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 augustus- Mechelen
 • 24, 25 september ,1, 2, 14, 15, 16 oktober, 14, 15, 16 december – Mechelen
 • 16, 17, 23, 24 november ,7, 8, 9, 14, 15, 16 december – Mechelen

Six Sigma Black Belt : 8 dagen - 3.790€ excl btw 

 • 22, 23 juni, 21, 24, 25, 26, 27, 28 augustus – Mechelen
 • 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 augustus- Mechelen
 • 1, 2, 14, 15, 16 oktober, 14, 15, 16 december – Mechelen
 • 23, 24 november ,7, 8, 9, 14, 15, 16 december – Mechelen

Opleidingslocaties

Mechelen

Brussels

Gosselies

Parijs

Lyon

Laten we eraan beginnen: vraag meer info, een offerte of vraag onze expert om u terug te bellen.

Bel nu met een van onze experts: 02 206 1082

Tevreden klanten

Training Satisfaction
product image
Aggregate Rating
5 based on 4 votes
Organisation
Lean Six Sigma Belgium
Training Name
Lean Six Sigma Black Belt Opleiding
Price
EUR 4450
Training Availability
Available in Stock

Geef een reactie

Scroll to Top