Lean Six Sigma Black Belt Opleiding

Lean Six Sigma Black Belt training en certificering in Brussel

Een interactieve workshop waarin u ontdekt hoe Lean Management leidt tot procesoptimalisatie en eliminatie van verspillingen, en hoe Six Sigma-projecten samenhangen met kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid.

 Doelstelling van de vorming:

 • Via de principes van Lean Management verspillingen herkennen en zo snellere en meer responsieve processen realiseren.
 • De principes van Six Sigma toepassen om de klanttevredenheid te verhogen door op blijvende basis kwaliteit af te leveren.
 • U voorbereiden om operationale uitmuntendheid, procesbeheer, continue verbetering en klanttevredenheid te bereiken.

Korte uitleg bij onze Lean Six Sigma Black Belt Training

In de Lean Six Sigma Black Belt Training leert u via een doelgerichte cursus en het examen wat u, als effectief teamlid of consultant, moet kunnen wanneer u een Certified Black Belt bent:

 • Lean en de principes van Six Sigma begrijpen
 • Leanprojecten ondersteunen, die gericht zijn op verspillingsreductie, procesverbetering, operationele uitmuntendheid en continue verbetering
 • Six Sigma-projecten ondersteunen om de kwaliteit en de klanttevredenheid te verhogen.
 • Opvolging van de DMAIC-cirkel: Define, Measure, Analyze, Improve & Control
 • Werken in of samen met een Lean Six Sigma-team.
 • Informatie aan Black Belts laten doorstromen.

Na dit programma van 9 dagen doet u het examen voor de certificering en wordt u een gekwalificeerd Lean Six Sigma Black Belt-lid.

 

Vragen? Bell ons 02 206 1082

DaTA & Prijzen

Prijs: 

 • 4.450€ exl btw Black Belt  –  9 dagen

Data: 

 • 4, 5, 6, 13, 16, 17 Dec 2019 + 3 days in 2020 – Brussels (ICHEC – Montgomery) – 5 places left
 • 12, 13, 16 March, 3, 4, 5, 15, 16 & 17 June – 2020 Brussels
 • 14, 15, 18 May, 3, 4, 5, 15, 16 & 17 June – 2020 Brussels

Subsidies: Brussels & Wallonië

Lean Six Sigma Black Belt Opleiding programma

De Black Belt Training is een gestructureerde en gedisciplineerde managementmethode, gebaseerd op kwaliteitsprocesverbetering. We tonen u een methode waarmee het risico wordt verminderd dat niet aan de vraag van de klant wordt voldaan, door op blijvende basis perfecte producten en diensten aan te bieden. De vorming is gericht op alle processen verbonden aan de organisationele complexiteit en het proces van internalisatie.

Deze vorming bestaat uit 3 delen. Het onderdeel ‘lean management’ (2 dagen) gaat over waardebehoud en is gericht op het wegnemen van hulpmiddelen of activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden (verspilling). Het deel ‘Six Sigma’ (4 dagen) bestaat uit een reeks technieken en instrumenten voor procesverbetering. Het specialisatiedeel ‘Black Belt Six Sigma’ (2 of 4 dagen) focust op specifieke diensten of op bedrijfstools en -methodologieën.

3.1 – Lean Management (bedrijfsspel) – 2 dagen

Begint met een korte uitleg over de principes van Lean en TPS (Toyota Production System) en toont u de oosterse zienswijze op procesverbetering. Beide dagen richten zich op een Lego Serious Play Production Plant Business Game, waarin u begrippen leert kennen zoals waardestroomanalyse. In dit deel leert u meer over waardebehoud door de focus te leggen op het wegnemen van hulpbronnen of activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden (verspilling) en over een reeks technieken en instrumenten voor procesverbetering.

3.2 – Six Sigma en de organisatie – 7 dagen

In dit deel over Six Sigma leert u over het streefdoel dat erin bestaat het risico te verminderen dat niet aan de vraag van de klant wordt voldaan, door blijvend perfecte producten en diensten aan te bieden

Alle organisaties staan tegenover de uitdaging winstgevend te zijn om zaken te kunnen blijven doen. Hoe dit aanpakken? Tijdens dit deel leert u meer over de belangrijkste concepten en het onderliggende Six Sigma-model, zodat u weet hoe Six Sigma werkt en wat de voordelen zijn.

 • Presentatie en sleutelconcepten (waarde, 5S, theory of constraints, DFSS, QFD, DFMEA, PFMEA,…)
 • DMAIC-model (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

A – Define

Dit deel definieert het beheersproces van het Green Belt verbeteringsproject en de problemen die het Green Belt-projectteam heeft aangepakt.

 • Procesbeheer (overzicht, focusgroep, interview, CTQ, QFD,…)
 • Basis projectbeheer (Gantt chart, CPM, PERT,…)
 • Management- en planningtools (relatiediagram, beschrijving onderlinge relaties, boomdiagram, prioritisatiematrix, matrixdiagram, PDPC, activiteitennetwerkdiagram,…)
 • Bedrijfsresultaten (DPU, RTY, COPQ, DPMO, FMEA, RPN)
 • Teamdynamieken en -prestaties (brainstorming, NGT, multi-voting,…)

B – Measure

Dit deel zorgt voor meetinstrumenten en –technieken, zodat u uw procesefficiëntie kunt meten.

 • Procesanalyse en documentatie (SIPOC,…)
 • Waarschijnlijkheid en statistieken (centrale limietstelling, betrouwbaarheidsintervallen, controleschema’s,…)
 • Gegevensverzameling en samenvatting (stem-and-leaf diagram, box-and-whisker plot, run-chart, spreidingsdiagram, Pareto-chart,…)
 • Kansverdelingen (normaal, binomiaal, Poisson, chi-kwadraat, Student, Fischer,,…)
 • Meetsysteemanalyse (GR&R,…)
 • Procescapaciteit en prestatie

C- Analyse

In dit deel leert u uit vroegere meetinstrumenten sleutelinformatie te isoleren, die cruciaal is om de efficiëntie van uw process uit te leggen.

 • Verkennende gegevensanalyse (p-value,…)
 • Hypothesetest (type I en ll-fouten, significantie, ANOVA, chi-kwadraat,…)

D- Verbeter en controleer

Dit deel focust op instrumenten en technieken waarmee u uw processen kunt verbeteren en controleren.

 • Design of Experiments (DOE,…)
 • Statistische procescontrole (SPC, controleschema, medewerkers en moving range, mediaan,…)
 • Implementatie en validering oplossing (brainstorming, FMEA en F-test, t-test,…)
 • Controleplan

Ons aanbod

Ons aanbod omvat een vorming van 9 dagen voor industrie tegen 4450€ (excl. btw) om u voor te bereiden op het examen Lean Six Sigma Black Belt. De vorming omvat een handboek, leesmateriaal, examen, certificering, dranken en lichte lunch. (De vormingsdata vindt u onderaan.)

Gecertificeerde Green Belts kunnen in 2 tot 4 dagen rechtstreeks een Black Belt certificaat behalen. Voor meer informative over deze upgrade, bel naar 02/206.10.82.

De leermethodes en bedrijfsspelen die we hanteren bij onze vorming zijn gericht op de mentale, fysieke en emotionele ontwikkeling van de deelnemers. De inhoud is op maat van de deelnemers en de te behalen doelstellingen gemaakt. Onze leermethodes nodigen uit tot participatie en samenwerking via probleemoplossing, rollenspelen en ernstige spelen. Ze zijn een motiverende uitdaging en stimuleren de deelnemers om in hun vorming te investeren.

Doelgroep

 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Mensen uit diverse operationele functies (kwaliteit, logistiek, financiën, productie, engineering, …).
 • Mensen met ervaring of interesse in Lean, Six Sigma, operationele uitmuntendheid, procesbeheer en continue verbetering.
 • Managers, projectleiders en innovatoren
 • Groepen van 5 tot 12 deelnemers. In het Engels.
 • (Behaal uw Black Belt certificering)

Wie zijn onze klanten?

Wij werken met klanten uit de privésector, de non-profitsector en overheidsbedrijven uit zowel België als het buitenland. Wij helpen hun vaardigheden rond Lean Six Sigma te ontwikkelen en hun belangrijkste problemen inzake kwaliteits- en procesverbetering aan te pakken. Via onze consulting op maat en onze leer- en ontwikkelingsmethode implementeren wij Lean Six Sigma in alle geledingen van uw organisatie. Zo heeft u de garantie dat u binnen uw organisatie tot een duurzame continue verbetering van efficiëntie, kwaliteit, medewerkers, kosten, klanttevredenheid en inkomsten komt.

Maar onze diensten gaan nog verder: we promoten de uitwisseling van expertise tussen onze consultants en uw organisatie. Wij geloven dat co-creatie de sleutel is tot het succes van uw operationele uitmuntendheid. Door deze synergie verder uit te bouwen, garanderen wij dat uw medewerkers de filosofie van Lean Six Sigma volledig zullen beheersen en kunnen uitvoeren.

Training Satisfaction
product image
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Organisation
Lean Six Sigma Belgium
Training Name
Lean Six Sigma Black Belt Opleiding
Price
EUR 4450
Training Availability
Available in Stock

Leave a Reply

Scroll to Top